Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har ännu inte formellt startat, däremot så pågår arbetet med att tillsammans med SJ bli överens om förutsättningarna för kommande förhandlingar.

Den 2 februari träffades klubbarna inom Seko SJ och diskuterade förutsättningarna och prioriteringar för kommande förhandlingar utifrån att den i december förra året avslutade förhandlingen om nytt centralt Spårtrafikavtal resulterade i två olika insamlingsmodeller för beräkning av lönepott. En modell för Seko och en för övriga fackliga organisationer som omfattas av Spåra SJ. Något som i grunden kraftigt påverkar förutsättningen för fortsatta gemensamma befattningslöner på SJ.

Samtliga klubbar var på mötet överens om att prioritera att Seko ska försöka finna en lösning i kommande förhandlingar med SJ som innebär att det även i fortsättningen kommer att vara gemensamma befattnings-lönetariffer på SJ oberoende av facklig tillhörighet.

När det gäller förhandlingar om lön för Seko medlemmar med individuell lönesättning kommer de i år att ske på ett nytt sätt. Något som kommer att ställa stora krav på SJ att med mycket hög kvalité genomföra kommande lönesamtal. Varje klubb ansvarar även denna gång för att den traditionella Seko I-löneblanketten delges sin klubbs medlemmar med individuell lön.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Det här inlägget postades i Löneförhandlingar. Bokmärk permalänken.