SJ måste ta sitt fulla ansvar för införandet av IVU/Rapid2

Sekos medlemmar är ingen handelsvara! Nu måste SJ ta sitt fulla ansvar för den uppkomna situationen med IVU/Rapid2.

Sekos medlemmar sliter och håller i många fall på att gå sönder om de inte redan gjort det. Även våra medlemmar ska kunna planera att umgås med vänner och familj, kunna hämta och lämna på dagis, utnyttja en läkar- eller tandläkartid och kunna delta i aktiviteter och ha en fritid utanför arbetet.

Noteras kan att under resan inför lanseringen av det nya planeringsverktyget har Seko som fackförbund dessutom inte varit välkomna att delta i processen, vilket givetvis kan ha bidragit till den situation som nu råder.

Man kan fundera över hur IVU/Rapid2 var testat innan driftsättning och hur väl personalen fått tillräcklig utbildning och träning, något som SJ är ansvarig för som arbetsgivare. Inför införandet av IVU/Rapid2 var budskapet från SJ att schemat skulle bli mer robust för de som går på basgrupp. Under november har vi tydligt sett att så inte är fallet.

SJ hade idag kallat Seko till förhandling om en tillfällig höjning av tids-förskjutningstilläggen för åkandepersonalen i basgrupp för perioden 1-30 november. Seko krävde i förhandlingen en permanent höjning av tillägget i Spåra SJ, något som SJ avvisade. SJ hävdar att systemet ska resultera i en robustare planering med färre ändringar, vilket borde innebära att det inte blir någon kostnadsökning för SJ.

SJ har även i förhandlingen framfört att de under resten av november kommer att behöva bryta sitt löfte och ändra redan publicerade turer med mer än 2 timmar för de på som går på basgrupp.

Du som medlem ska veta Seko SJ gör sitt yttersta för att påverka utvecklingen i rätt riktning och vi sitter dagligen i avstämningsmöten med ledningen för Trafik och Service, projektet samt även dagliga avstämningar i med vår styrelse för diskussion och beslut i aktuella frågor

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Planering och Trafikledning. Bokmärk permalänken.