Spåra SJ för åkande

I vårt kollektivavtal Spåra SJ finns det bestämmelser och regler. Här finns en sammanställning med det mest basala för att kunna hålla koll på vad som gäller för planerade turer. Arbete på övertid är inte reglerat av texten nedan.

Arbetspass: Max 5 h, sedan har du rätt till rast, minst 30 minuter, exklusive förflyttningstid.

Planerad arbetsperiod: Max 12 h från start till slut, varav högst 10 h får vara ”egentlig” arbetstid. Passresa som avslutar arbetsperioden och som ej sker på lok, får förlänga 10 h/12 h ovan. Förflyttningstid (gångtid) är egentlig arbetstid och får förlänga arbetspass och arbetsperiod både i början och slutet.

Fridagsperiod: När du har en eller flera Fp- eller Fv-dagar utlagda, ska det alltid finnas minst 12 h runt ledighetsperioden. T.ex, Slutar du kl 17:39 inför Fp/Fv-dagar skall du inte börja tidigare än 05:39 nästa arbetsdag (Notera att detta inte gäller 0- och tjänstledighetsdagar).

Fp/Fv-dagar: Får bara flyttas efter överenskommelse med dig. Du har alltså rätt att säga nej.

Veckovila: Under varje kalendervecka ska du ha minst en Fp/Fv-dag. Alltså 24 h plus 12 h sammanhängande ledighet = 36 h. De 12 h kan gå in i nästa vecka.

Nattvila på hemmastation: Minst 11 h.

Nattvila på bortastation: Får kortas ned till 8 h, men då skall nästa nattvila på hemmastation minst vara 11 h plus skillnaden man minskat nattvilan med på bortastation.

Turändringar: Har du inställt sig till en tur, för att sen upptäcka att arbetstiderna ändrats när du väl är på plats, så står följande i avtalet: ”Den ordinarie arbetstiden i ett arbetspass får inte ändras, om arbetstagaren redan har påbörjat arbetspasset eller inställt sig på arbetsplatsen.” Man kan fortfarande få övertid, men då ska man ha tid från när man skulle ha börjat turen.

Frågor Tveka inte att ta kontakt med din lokala Seko klubb eller sänd din fråga via mejl Till seko.sj@sj.se

Det här inlägget postades i Lagar & Avtal. Bokmärk permalänken.