Sekos medlemmar på basgrupp får två extra dagar till sitt dagkonto

Seko har nu genomfört tvisteförhandling med SJ för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller beslutet om flytt av publicering av schema för december månad för medlemmar inplacerade på basgrupp från den 15 till den 19 november.

Tvisteförhandlingen resulterade i att alla Seko medlemmar som drabbades av den försenade schemapublicering och då var inplacerad på basgrupp kommer att få två extra dagar till sitt dagkonto som kompensation för det av personalplaneringen begångna avtalsbrottet.

Berörda medlemmar uppmanas att så fort som möjligt ta kontakt med sin lokala klubb och försäkra sig om att man finns med på den lista som varje klubb ska skapa innehållande uppgift på aktuella medlemmar.

Uppgifterna från varje klubb kommer sedan att utgöra underlag för erhållande av två extra dagar till varje berörd medlems dagkonto.

Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Turlistor. Bokmärk permalänken.