Information handlingsplaner IVU/Rapid

Efter förslag från Seko SJ har den grupp som ska hantera de inlämnade 6.6a-ärendena (en begäran om åtgärd) resulterat i en partssammansatt grupp.

Arbetsgruppen ska hantera frågeställningar med koppling till de inlämnade ärendena och den handlingsplan SJ ska fastställa för hela division Trafik och Service. Utöver det ska arbetsgruppen även löpande diskutera frågor som rör IVU/Rapid2. Gruppen är ett komplement till divisionens skyddskommitté.

Två möten har ägt rum och fler möten är inplanerade framöver. I arbetsgruppen ingår representanter för Seko, SJ och skyddsorganisationen på Trafik och Service. Hittills har två av de fyra aktuella ärendena diskuterats. SJ har även redovisat statistik för bl.a. antal dispdagar och träffsäkerheten kopplat till 19 – 05 regeln i Spåra SJ i planerat läge för november- och decemberschema bland åkande personal.

Seko har haft fortsatt fokus på att lyfta de frågor som vi tidigare har identifierat bl.a. säkerställa att kringtider (växling/klargöring/koncepttid) för turer stämmer, ytterligare påtryckning om att identifiera de som frivilligt vill arbeta jul/nyår, problemen för de med föräldraanpassning, samt föra fram hur vardagen för er som jobbar med systemet ute i produktion verkligen har det bland resenärer och på tågen. Inte minst att leva med dessa ständiga ändringar i turerna/schema.

SJ försöker nu förbättra schemasläpp för januari och februari, och har nu bett Seko och skyddsorganisationen att få förslag på ett antal turliste- och skyddsombud för att hjälpa till med att se över turer och schemaförläggning. Att de väljer att göra detta nu, när lanseringen av IVU/Rapid inte har fungerat optimalt, visar på att SJ behöver vår styrka från Seko och skyddsorganisationen för att klara av sin verksamhet, något som Seko framfört under en längre tid.

Har ni några frågor, kontakta er lokala fackliga företrädare.

Det här inlägget postades i Tågtjänstfördelning. Bokmärk permalänken.