Erinran efter APT i Stockholm

Seko SJ har idag haft styrelsemöte.

Styrelsen beslutade på detta möte att fortsätta driva ärendet rörande de erinran som delades ut efter den avbrutna APT den 22 februari. Seko SJ kommer med detta beslut att fortsätta driva frågan om upprättelse för sina medlemmar.

Publicerat i Lokförare | Kommentarer inaktiverade för Erinran efter APT i Stockholm

SJ och erinran som utdelats efter APT i Stockholm

SJ vägrar att ta tillbaka de erinran som utdelats efter avbruten APT i Stockholm.

Seko har idag den 14 mars på möte med skyddskommittén för SJ division Trafik & Service krävt att SJ ska ta tillbaka de erinran som har utdelats till några av våra medlemmar i Stockholm. Vi har också begärt att deltagarna på aktuell APT ska kallas till ett möte, på vilka samtliga deltagare får möjlighet att ge sin bild av vad som faktiskt hände på Arbetsplatsträffen.

Den APT som genomfördes inom divisionen i Stockholm den 22 februari avbröts av SJ, då tonläget enligt deras utsago inte var i linje med hur samtal ska föras i företaget. Tyvärr har företaget valt att ensidigt lyssna på sina lokala chefer och aktivt valt att inte lyssna på övriga deltagare. Händelsen är enligt Seko bland de allvarligaste personalärendena i företaget på över femton år.

Seko och skyddsombuden har under tiden sedan händelsen inträffade valt att själva göra en utredning om vad som egentligen hände, en utredning som nu är klar. Samtidigt har berörda medlemmar erbjudits facklig medverkan vid möten med SJ. Seko SJ styrelse kommer under nästa vecka diskutera frågan och fatta beslut om hur vi går vidare i frågan.

Informationen kommer att uppdateras så fort ytterligare information finns. I första hand på Seko SJ blogg http://blogg.sekosj.se

För informationen ansvarar Stefan Zetterlund.

Publicerat i Lokförare, Ombordpersonal, SJ AB | Kommentarer inaktiverade för SJ och erinran som utdelats efter APT i Stockholm

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2018

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj i år och till och med den 30 april 2019 påbörjas snart.

Den 1 mars träffades klubbarna inom Seko SJ och diskuterade hur vi vill att befintligt löneutrymme på 1.9% ska hanteras inklusive vilka prioriteringar som ska göras.

Möte om lönekartläggning kommer att hållas med SJ den 21 mars. SJ har redan nu meddelat att de inte kommer att bli klara med sina lönesamtal i tid för att nya löner ska kunna betalas ut i maj. Något som Seko givetvis inte ser positivt på, men inte kan påverka. SJ har dock lovat att klara av utbetalning av ny inklusive retroaktiv lön i juni.

Förhandlingar med SJ om nya löner för Seko-medlemmar med individuell lön planeras att påbörjas den 18 maj och planen är att de ska vara klara till den 23 maj. Inför de förhandlingarna har Sekos medlemmar fått möjlighet att via en särskild blankett framföra sina synpunkter på sin nuvarande lön inklusive krav på ny lön. (En länk till blanketten är även bifogad.)

När det gäller förhandling om nya befattningslöner så är datum för de förhandlingarna ännu inte helt fastställda då de förhandlingarna sker tillsammans med övriga personalorganisationer som är kollektivavtalstecknande part med SJ.

Länkat: Blankett i-löner 2018

För informationen ansvarar Stefan Zetterlund och Martin Alnebring.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, SJ AB, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2018

Seko SJ fortsätter arbetet med SJ Service Center i Ånge

Seko SJ har nu haft ett första möte med företaget Webhelp som vill ta över verksamheten på SJ Service Center i Ånge.

Sekos lokala företrädare från arbetsplatsen i Ånge och Seko SJ har idag träffat företagsledningen för Webhelp och fått en övergripande information om företagets affärsidé, struktur och hur de ser på kundservice i framtiden. Digitaliseringen går idag fort och automatiseringen av arbetet med många kundserviceärenden förändrar kundservicebranschen och i denna del är det viktigt att arbeta med kombinationen automatik och människa.

På mötet diskuterades flera frågor kopplade till både avtalsvillkor och känslor. Ett arbete som kommer att fortsätta inom Seko. Här handlar det inte minst om att jämföra avtalsvillkor och formulera våra krav i samband med ett eventuellt samgående mellan Webhelp och verksamheten på SJ Service Center i Ånge. Det är viktigt att komma ihåg att enligt SJ ska ”boxen” medarbetare vara löst om det ska bli en affär.

För informationen ansvarar Siv Nordberg, Eldina Melez och Stefan Zetterlund.

 

Publicerat i Försäljning, Lagar & Avtal | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ fortsätter arbetet med SJ Service Center i Ånge

Tågtjänstförhandling T18

Idag den 30 november 2017 har Seko och SJ genomfört tågtjänstförhandling för T18. Förhandlingen avslutades i enighet över de turlistor och gruppnycklar som presenterades.

Turlistan som lades fram sträcker sig till 181209 och fridagsnyckeln till 190131. Turlistan är ritad helt enligt SpåraSJ.

Under förhandlingen så diskuterades de få punkter som fanns kvar efter det att turlistombuden gjort sitt arbete. Det vi lyckades få igenom var tre stycken punkter:

 • Schemaarbetsgrupp för Malmö enhet service.
  Ett arbete kommer att startas upp för att komma tillrätta med de problem som präglar Malmö idag.
 • Ett arbete för att se över den aktivitetslista som specificerar för- och efterarbetstider på enhet service. (klart senast 180228)
 • En total genomsyn av samtliga förflyttningstider inom division trafik och service. (klart senast 180228)

Arbetet med turlistan kommer nu att fortsätta med fokus på arbetsmiljö. Skyddsombuden vill se att ni skriver rapporter på de brister ni upptäcker gällande bemanning, återhämtning, raster o.s.v.

Gruppvalet kommer nu att påbörjas inom kort och har ni några frågor så kontakta ert lokala turlistombud.

För informationen ansvarar Martin Alnebring och Anna Hagberg.

Publicerat i Lokförare, Ombordpersonal, Service, Tågtjänstförhandling, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Tågtjänstförhandling T18

SJ Service Center i Ånge

Sekos förtroendevalda i Ånge har i dagarna etablerat kontakt med Sekos förbundsordförande Valle Karlsson och diskuterat frågan om ett eventuellt övertagande av verksamheten på SJ Service Center i Ånge av externt företag.

Valle kommer att träffa Christer Fritzon imorgon, torsdag, och kommer då även ta upp frågan om Service Center i Ånge direkt med VD. Valle ställer sig kritisk till att outsourca hela kundtjänsten till ett bemanningsföretag utifrån det erbjudande som SJ har fått i dagarna. 

Seko SJ har idag möte med alla sina klubbar på SJ och har diskuterat frågan. Ett enigt möte konstaterade att en utflyttning av all kundtjänst, förutom för den personal som berörs direkt, kan komma att få stor påverkan också på andra delar i verksamheten i sin helhet, både utifrån ett kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv. Nästa steg blir nu att i kommande möten och diskussioner med SJ bli överens om hur vi ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga i kommande arbetsgrupper inför ett beslut i SJ om företaget ska behålla verksamheten i egen regi eller inte.

Bloggen kommer att uppdateras med ny information så snart den kommer.

 

Publicerat i Försäljning | Kommentarer inaktiverade för SJ Service Center i Ånge

Externt företag vill ta över verksamheten på SJ Service Center i Ånge!

SJ har informerat personalen på SJ Service Center i Ånge om att det finns
ett externt företag i branschen som vill ta över SJs nuvarande verksamhet
i Ånge.

Detta är något som SJ nu enligt informationen ska utreda. Seko SJ klubbar har möte i nästa vecka och då vi kommer att diskutera och besluta om hur vi ska agera vidare i frågan.

Informationen kommer att uppdateras så fort ytterligare information finns, i första hand här på Seko SJs blogg. 

Publicerat i Försäljning | Kommentarer inaktiverade för Externt företag vill ta över verksamheten på SJ Service Center i Ånge!

Befattning 4 på snabbtåg inför T18

Den 12/10 fick vi information av SJ om de nya för- och efterarbetstiderna inför T18. I och med införandet av Rapid/IVU så har SJ varit tvungna att göra ett arbete med att se över för-och efterarbetstiderna på våra turer då det nya systemet kräver mer förenkling och standardisering av de block som utgör vår arbetstid.

Vi kunde då med glädje se att många av våra krav, vi i Seko har ställt under en lång tid har fått gehör, som t.ex. att alla snabbtåg med två förstaklassvagnar kommer att vara bemannade med 3 ombordpersonal före klockan 09.00.

När vi fick ut materialet för T18 kunde vi snabbt konstatera att så inte var fallet…

SJs svar på det centrala samrådet den 2/11 var att man fortsätter att bemanna enligt beslut från enhet Service och att det vi fick höra den 12/10 endast varit ett förslag för att förenkla bemanningsparametrar i det nya planeringssystemet IVU/Rapid.

Detta betyder att arbetet med rapporter om tåg där vi inte hinner med frukostservering på grund av avsaknad av Bef 4 måste fortgå! Vi måste för SJ fortsätta att påvisa att detta är ohållbart, likväl som det är ohållbart att under längre tid stänga Bistron för att den personalen skall vara behjälplig med frukostserveringen.

Man kan konstatera att om något låter för bra för att vara sant så är det oftast just på det men Seko SJ kommer inte att ge sig inte utan fortsätter att ställa krav på rätt bemanning på alla tåg.

Ovanstående information finns även här som PDF: Seko SJ information om bef 4 på snabbtåg

Publicerat i Arbetsmiljö, Ombordpersonal, Service, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Befattning 4 på snabbtåg inför T18

För- och efterarbetstider för Service T18

Igår (12 oktober) fick vi information av SJ om de nya för- och efterarbetstiderna inför T18. 

I och med införandet av Rapid/IVU så har SJ varit tvungna att göra ett arbete med att se över för- och efterarbetstiderna på våra turer då det nya systemet kräver mer förenkling och standardisering av de block som utgör vår arbetstid.

Vi kunde med glädje se att många av våra krav vi i Seko har ställt under en lång tid har fått gehör, som t.ex. att:

 • Alla snabbtåg med två förstaklassvagnar kommer att vara bemannade med 3 ombordpersonal före klockan 09.00.
 • Alla befattningar kommer att ha plattforms-, avsynings-/avställningstid vid tågets slutstation.
 • Passresor kommer att ha en bufferttid så att ingen kan missa tåget, till skillnad från idag då vi har intid precis vid tågets avgångstid.

Det kom även fram saker som vi anser kan framkalla stress och därmed försämra arbetsmiljön som t.ex.:

 • Vid klargöring av loktåg vill SJ endast ge oss 12 minuter oavsett hur många vagnar vi har i tåget. Idag har vi 12 minuter för 5 eller färre vagnar, sedan 2,5 minut till per vagn vid fler vagnar. Vi fick till svar av SJ att vi då ska ta av plattformstiden som ligger på 10 minuter.
 • På Regionals motorvagnståg kommer det att läggas enbart 5 minuter plattformstid och det ska utvärderas för att se om det räcker. Vi påpekade att vi tyckte att även dessa tåg skulle ha 10 minuter då även de resenärerna har behov av hjälp.
 • Vi påpekade att det låg för lite tid (15 minuter) för komfortsyn/serveringsförberedelser i Köpenhamn vid utgångståg därifrån då det måste göras en särskild tunnelcheck där ombordpersonalen behöver vara behjälplig. SJ håller inte med oss i det.

Vi tog också upp förflyttningstider till/från överliggningar då SJ använder sig av Google Maps och den kortaste vägen är ibland inte den lämpligaste vägen att gå beroende på var vi är.

Vi är glada över att vi har fått förbättringar på några punkter men nöjer oss inte med det.

Publicerat i Arbetsmiljö, Service, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för För- och efterarbetstider för Service T18

Förhandlingarna om nya löner på SJ är klara

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2017 är nu klara! Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj kommer att betalas ut på oktober månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2017 – 30 april 2018.

Befattningslönerna höjs som minst med 2.1% i varje lönesteg. Flera lönesteg höjs med ett högre procenttal. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglönesatsning på de som tjänar under 24 000: – i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.

De nya beloppen för timlöneanställda, GFL, är ännu inte klara. Ny och retroaktiv lön för timavlönade kommer att utbetalas på november månads lön.

Tilläggen för arbete på obekväm arbetstid är uppräknade med centralt avtalade 2.1%.

Införande av en extra försäkringslösning ”Loss of license” för de som inte kan vara kvar i arbete med trafiksäkerhet, samt en extra avsättning till tjänstepension regleras i Spårtrafikavtalet och gäller även på SJ.

Här är en sammanställning av de nya grundlönerna (pdf): Grundlöner gällande från den 1 maj 2017

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Spåra SJ | 1 kommentar