SJ ERSÄTTER FAST ANSTÄLLD PERSONAL MED TIMANSTÄLLDA!!

SJ har nu avslutat förhandlingarna med SEKO om personalbehov av ombordpersonal i Malmö och Göteborg. För Malmö gäller förändringen från och med september och för Göteborg från och med T 13 i december 2012.

Samtidigt är förhandling om personalbehov av ombordpersonal i Sundsvall ajournerad och återupptas den 1 juni.

SJ har beslutat att minska antalet fast anställda i Malmö med 5 personer och i Göteborg med 9 personer. Samtidigt så har SJ i sitt underlag för förhandlingen tydliggjort att ca en tredjedel av vikariebehovet ska täckas via användning av timanställda.

SEKO har i förhandlingen tydligt markerat att vi inte accepterar att SJ ersätter nu fast anställd vikariepersonal med timanställda.

SEKO har också ställt sig avvisande till att nu förhandla och fastställa personalbehovet  i Göteborg från och med T13, då det idag inte finns någon fastställd produktionsvolym. Något som kommer att förhandlas och fastställas i samband med förhandlingar om tågtjänstfördelning i oktober.

Förhandlingen har avslutats i oenighet och SEKO har reserverat sig mot SJ beslut.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, Ombordpersonal, SJ AB, Spårtrafik, Tågtjänstförhandling, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.