Medlemsvecka v 17 – Jobba rätt!

Seko SJ förhandlingsorganisation vill inte att våra medlemmar ska känna sig stressade, slarvar med arbetsmiljön/moment eller bryter mot gällande regler och avtal. Under Sekos medlemsvecka vill vi därför att ni fokuserar på att ”jobba rätt”!

Seko SJ hoppas med detta tema under medlemsveckan belysa brister i planeringen, tjänstedirektiv samt säkerställa att säkerhet efterlevs och på detta vis minska stressen under en arbetsdag. Seko-medlemmar ska känna att man har en hållbar arbetsmiljö, scheman som håller och att ni orkar jobba ända fram till pension.

Vad innebär det att jobba rätt?

Vi vill att ni medlemmar ser till att följa era turer till punkt och pricka, såsom de är ritade. Hur ni delges denna information skiljer sig beroende på just din verksamhet inom SJ, för t ex åkande personal gäller  Trappen/Employee Portal (EP) och på depå delges detta via arbetsordrar m.m.

Vad kan vara fel i din tjänst för dagen?

Förflyttningstid: (åkande personal)

Fel tid för förflyttningen är utritad eller att den är utebliven. Om förflyttningstid saknas, så inleder du förflyttningen när föregående arbetsmoment avslutats. Gå på utsatt tid. Gå inte iväg tidigare, exempelvis under din rast, för att förflyttningstiden är felaktigt ritad och du inte kommer hinna dit du ska innan den är slut. Följ turen!

Arbetstidsregler:

Kom ihåg att du har rätt till 30 minuter rast i rastlokal. Du ska ha minst 30 minuter i lokalen, så kom ihåg att kräva förflyttningstid också om din rast spricker (åkande personal). Rast ska inte ske på tåg utan i en lokal med möjlighet att t ex diska matlåda och kunna värma din mat i microvågsugn. Var uppmärksam på turer där arbetsgivaren har planerat exakt 30 minuter rast och inte tagit höjd för försening. Du ska ha dina 30 minuters rast och om det medför att ditt nästa tåg avgår sent, så är det en nödvändig konsekvens.

Arbetsmoment:

Var uppmärksam på vilka arbetsmoment som förekommer i turen, och försök inte gissa dig till vad som ska göras. Att vi arbetsleder oss själva på det viset skapar en dålig säkerhetskultur som bygger på antaganden och inte på tydlighet.

Finns t ex tid för bromsprov vid klargöring eller briefing innan avgång?

Vad betyder “Disp” i ett givet sammanhang? Återigen, det är inte ditt jobb att gissa. Ring och fråga vid oklarheter till respektive enhet, t ex vid avställning kontakta Fordonsledning för att veta vad som exakt gäller.

Varför ska jag rapportera felaktigheter i turen?

De arbetsmoment som ligger med i turen i t ex Trappen/EP, är detta som sedan rapporteras till lön. Saknar du tid har du indirekt jobbat gratis. Om du gör en rapport på felaktigheten kommer detta in som statistik i Synergi, samt att du kompletterar genom att göra en övertidsrapportering att du ej fått tid för alla arbetsmoment under dagen.

Genom denna hantering under medlemsveckan och framöver hoppas vi kunna belysa, vad som fortfarande inte fungerar i tjänstgöringsturerna och genom detta belysa för SJ att hänsyn måste tas till OSA ((organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4) samt att RÄTT tid för ALLA arbetsmoment ska finnas utlagt.

Seko SJ förhandlingsorganisation önskar få in underlag över hur det står till med tjänstgöringsturer nuförtiden. Efter att IVU infördes har det varit en lång väg tillbaka till att försöka skapa stabilitet och bra turer. Därför skulle vi behöva din hjälp med besvara dessa frågor, tack!

Använd följande länk:

https://forms.gle/U8W3QrEQf8zMyxWc7

Mvh Seko SJ Förhandlingsorganisation

Det här inlägget postades i Medlemsvecka, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.