Konfliktinformation

Medling pågår just nu i konflikten mellan Seko och Almega Tågföretagen i pågående löne- och avtalsförhandlingar. Sekos förhoppning är givetvis att medlarna kan finna en lösning som är godtagbar för Sekos medlemmar. I annat fall så bryter Sekos varslade konfliktåtgärder ut torsdagen den 11 maj klockan 15.00.

Seko SJ förhandlingsorganisation vill vara tydliga med att alla frågor som berör eventuellt kommande konflikt besvaras i grunden av förbundets konfliktpanel. Seko SJ förhandlingsorganisation och varje klubb har en egen utsedd konfliktansvarig för att samla in frågor. Detta för att sedan kunna sammanställa och sända ut information med svar till er alla.

All information som gäller konflikten finns på: https://www.seko.se/avtal/avtal-2023/spartrafikkonflikten-samlad-information/

Vad gäller vid en konflikt den 11 maj kl 15.00?

Alla Sekos medlemmar som jobbar på SJ och andra bolag i branschen berörs av konflikten. I steg ett kl. 15.00 den 11 maj berörs SJ AB av övertids-, mertids- samt nyanställningsblockad inom samtliga yrken på företaget.

INGA medlemmar får arbeta över- eller mertid om stridsåtgärderna träder i kraft. Medlemmar i Seko är skyldiga att delta i stridsåtgärderna. Arbetsgivaren har ett ansvar att säkerställa att ingen över- eller mertid utförs av Sekos medlemmar. Även eventuell övertid som är inplanerad sedan tidigare omfattas av stridsåtgärderna.

Nyanställningsblockaden omfattar samtliga anställda och innebär att SJ inte får anställa ny personal och gäller samtliga anställningsformer. Pass för timanställda får bokas fram till dess att konflikten träder i kraft kl. 15.00 den 11 maj. Det innebär att tjänstgöringspass som är inbokade för tjänstgöring före men ska utföras efter det att konflikten har brutit ut får utföras. Varje nytt inbokat arbetspass efter det att konflikten utbrutit räknas som en nyanställning och är inte tillåtet.

Har ni frågor och funderingar, vänd er till lokala fackliga förtroendevalda!

Det här inlägget postades i Konflikt. Bokmärk permalänken.