Utvärdering gruppval T23 SJ Trafik & Service

En viktig del i SJ 10 punktsprogram som presenterades hösten 2022 var att återigen kunna välja grupper på samma sätt som gjordes innan IVU implementerades november 2021.

Sent hösten 2022 startade processen för T 23 med gruppval genom att Seko SJs turlistombud på orterna tillsammans med lokala skyddsombud, gruppchefer och personalplaneringen diskuterade av SJ föreslagna turer och scheman (fasta listor). En process som bara kan bli bättre inför T 24.

Seko SJ har från dag ett drivit frågan om att gruppvalen ska utvärderas och nu inte minst frågan om varför det var så få som sökte de fasta listorna. SJ har nu gått oss till mötes och en enkät med frågeställningar kring valet är på väg ut till samtliga berörda medarbetare.

Seko SJ uppmanar nu alla våra medlemmar att besvara enkäten. Resultatet i enkäten kommer att diskuteras och utvärderas lokalt på varje åkstation, vilket ger våra turlisteombud viktigt underlag inför processen till T24.

Har ni frågor eller funderingar, vänd er till de lokala fackliga förtroendevalda i klubben!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.